Door op 24 mei 2014

PvdA pleit voor minder huurverhoging Laris

Woningcorporatie Laris heeft forse huurverhogingen aangekondigd. Wat PvdA Montferland betreft té fors. In de raadsvergadering van 27 mei aanstaande zal ik het college van Burgemeester en Wethouders vragen om met Laris in gesprek te gaan en ze te vragen de huurverhogingen naar beneden bij te stellen. De letterlijke tekst van mijn vragen is als volgt: De meeste Achterhoekse woningbouwcorporaties verhogen per 1 juli de huur. Het rijk heeft de normen aangeven voor de maximale huurverhoging. Voor de laagste inkomens (inkomens tot 34.085 euro per jaar) een max stijging van 4 %. Voor de inkomens tussen 34.085 en 43.602 euro per jaar mag de huur met 5% stijgen en voor de inkomens daarboven met 6,5%. Voor onze gemeente heeft woningbouwcorporatie Laris de huurprijzen voor mensen de inkomens die boven de huurtoeslag vallen (dus boven de inkomensgrens van 43.602 euro per jaar) de aanvankelijk beoogde verhoging al naar beneden aangepast. Nu naar gemiddeld 3,47%. Dat is mooi, maar o.i. niet genoeg. Een correctie met het inflatiecijfer van 2,5% doet meer recht aan hun financiële positie. Immers ze zitten net boven de grens en krijgen geen subsidie. Om te voorkomen dat mensen in de laagste inkomensgroep in de problemen komen en de huur niet meer kunnen betalen, zou Laris voor deze groep de huurverhoging van 2,5 % moeten hanteren. Dit is de correctie voor de inflatie. Zoals ook de woningbouwcorporatie Sité; één van de grootste corporaties in de Achterhoek al doet. Ook bij de woningbouw stichting Bergh stijgen de huren gemiddeld met 3,25 % i.p.v. gemiddeld met 3,61. % We weten dat een woningbouwcorporatie vrij is in het vragen van de toegestane maximale huurverhoging. Echter in onze ogen moeten de huren, zeker in deze tijden, betaalbaar blijven voor diegenen die het minder breed hebben. Een 2,5% huurverhoging voor de laagste inkomens i.p.v. 4% is wat ons betreft dringend gewenst. Ook de huurdersbelangenvereniging de Schakel maakt bezwaar tegen de te forse huursverhogingen. Wij vragen daarom aan de wethouder om dit in een gesprek bij Laris aan te kaarten.