Door op 11 november 2014

Reactie op begroting 2015: niet korten op minimabeleid

Niet korten op het minimabeleid, open houden van De Hoevert, uittreden uit de Stadsregio Arnhem – Nijmegen en een lichte verhoging van de OZB. Dat is een greep uit onze reactie op de begroting 2015, zoals die behandeld zal worden op donderdag 13 november aanstaande. Lees de complete Algemene Beschouwingen in het stuk: AB en begr 2015 PvdA (2)