Door op 1 juli 2015

School te klein?

De toekomst vraagt om keuzes!

Met die zin begon ik mijn bijdrage in de raadsvergadering  van donderdag 25 juni jl. Het onderwerp? Onderwijshuisvesting en spreiding in de gemeente Montferland.

 

Krimp in de Achterhoek…wat betekent dat voor het basisonderwijs?

De hele Achterhoek heeft te maken met teruglopende leerlingaantallen. Alle gemeenten hebben ermee te maken. Het leerlingenaantal in de Montferland daalt in de periode tot 2023 met ongeveer 30%.  Voor zover we dat nu kunnen overzien. Op de ene school  loopt het leerlingenaantal harder terug dan op de andere school. Het laat zich raden dat de scholen in de kleine kernen het meest te lijden hebben onder de terugloop van het aantal leerlingen.  Het kan betekenen dat schoolbesturen besluiten om scholen te sluiten.  Omdat er te weinig kinderen zijn om goed onderwijs te kunnen blijven geven.

 

Onder de opheffingsnorm…en dan?

U heeft misschien in de krant gelezen dat een aantal scholen in Montferland onder de opheffingsnorm komt. In het voormalige Didamse gedeelte van onze gemeente is de opheffingsnorm 104, in het voormalig Berghse gedeelte is de opheffingsnorm 69.  Als een school onder de opheffingsnorm komt, betekent dat niet dat het schoolbestuur de school direct sluit.  Als een school drie jaar onder de opheffingsnorm zit, krijgt ze in principe vanuit het rijk geen geld meer.  Er zijn dan wel andere mogelijkheden om de school toch te bekostigen. De beslissing of een school sluit, is aan het schoolbestuur. Zij is ook verantwoordelijk voor de kwaliteit van onderwijs. Heeft een school minder dan 23 leerlingen, dan moet deze echt dicht. Dat is wettelijk geregeld.

 

Spreiding van basisscholen

Het is goed dat schoolbesturen en de gemeente samen nadenken over de spreiding van basisscholen.  Zodat er een goede dekking is. We streven er met elkaar naar dat ieder kind in Montferland in een straal van 3 kilometer naar school kan.  In de visie op onderwijshuisvesting die afgelopen donderdag door de gemeenteraad is vastgesteld, werken we met vijf spreidingsgebieden.

 

Wat vindt de PvdA?

De PvdA vindt het belangrijk dat de gemeenteraad scherp is op haar  rol. Ik wil duidelijk zijn over wat we rond dit gevoelige thema voor mensen kunnen betekenen.  Ik vind het belangrijk dat ouders door schoolbesturen betrokken worden bij het maken van toekomstplannen voor scholen. Ook en misschien wel juist als het gaat om de vraag of een school  open kan  blijven. De verantwoordelijkheid van de gemeente ligt wat de PvdA betreft op het terrein van onderwijsspreiding- en huisvesting. Op het terrein van de verkeersveiligheid. De gemeente moet ervoor zorgen dat ieder kind in Montferland veilig naar school kan lopen of fietsen.  Ze kan vanuit haar rol meewerken aan de realisatie van Integrale Kindcentra (IKC). In een IKC zijn peuterspeelzalen, basisonderwijs en buitenschoolse opvang  in één pand te vinden.  Ik vind het belangrijk dat we in goede afstemming met het  schoolbestuur van PRO8 kijken naar de mogelijkheden van een samenwerking tussen de scholen van Azewijn en Netterden.   Het is niet aan de gemeente om te besluiten of een school open kan blijven.  Het is wel aan de gemeente om  iets te doen met de zorgen van de mensen. Dat mensen zorgen hebben over de leefbaarheid in hun dorp als de school verdwijnt is logisch. Deze zorg neemt de PvdA ter harte. Scholen zijn vaak de spil van een gemeenschap. De PvdA wil ruimte en ondersteuning geven aan goede initiatieven om de  dorpen leefbaar te houden.

 

Meer informatie?

Als u de visie over onderwijshuisvesting wilt lezen, kunt u deze vinden op de website van de gemeente Montferland. U kunt deze link gebruiken: http://www.montferland.info/bestuur-en-organisatie/vergaderingen-en-vergaderstukken_43431/item/vergadering-gemeenteraad_617.html

Heeft u vragen over dit onderwerp? Laat het gerust weten. Ik ben gemakkelijk te bereiken via braamsandra@gmail.com