Door op 29 juni 2017

Succesvol bezoek aan Europarlement

Op woensdag 28 juni organiseerden wij een bezoek aan het Europarlement. Een groep van ruim 30 personen (zowel PvdA-leden als niet-leden) kreeg een rondleiding en uitleg van PvdA-europarlementariër Paul Tang. Hij bracht met grote kennis, kunde en enthousiasme zijn rol in beeld als lid van de sociale fractie in het Europees Parlement. Het was een zeer indrukwekkend en informatief bezoek. Het bracht Europa vele stappen dichterbij. Het onderstaande verslag is van Dini Burgers uit Kilder:

Op 28 juni ‘s ochtends om 7.00 uur de bus in:

30  enthousiaste PvdA’ers op weg naar Brussel om het Europarlement te bezoeken. Onderweg werd nader kennis gemaakt met elkaar en bleken sommige niet echt fel rood maar meer wat roze of paars….ook prima!

Een ontbijtje lag klaar op iedere stoel, dat had de fa.Gademan goed geregeld!  Hemmie bracht ons de files door en even voor 11.00 uur stond de bus voor de indrukwekkende gebouwen van het Europees Parlement. Na een bodyscan die in Schiphol niet zou misstaan, vluchtten we eerst naar de toiletten!

Op naar de 5e etage waar we een presentatie kregen van Olaf Schneider, voorlichter. Dan merk je pas hoe weinig je als doorsnee Nederlander over het Europarlement weet. Zonder dat ik teveel alle details overbreng toch even wat kengetallen uit de presentatie: 

·         28 Landen zijn lid van de Europese Unie.

·         Er zijn 751 parlementsleden die 1x per 5 jaar nationaal worden gekozen.

·         Er zijn 26 Nederlandse fracties die in het Europarlement aansluiting zoeken bij hun politieke stroming.

·         Belangrijke actuele onderwerpen zijn: de vluchtelingenstroom, arbeidsmigratie en gelijke arbeidsrechten, handel, import en export, vergunningen. Belastingen en ontduiking is een issue. En de Euro natuurlijk.

·         Handelstrajecten duren vaak jaren omdat er veel overlegd moet worden en naar consensus moet worden gezocht.

·         Er zijn 28 commissarissen met ieder haar/zijn eigen portefeuille/commissie. De parlementscommissies bereiden de wetsvoorstellen voor.

·         Er zijn 24 tolken die elk minimaal drie talen spreken.

·         Het Europarlement heeft 2 hoofdtaken: een initiërende taak en een controlerende taak. Het parlement is vooral een debatplatform.

 

Daarna gaf Paul Tang, sinds 5 jaar Europarlementariërs voor de PvdA, zicht op zijn werk. “Brussel is vooral ondersteunend want de lidstaten behouden hun primaire verantwoordelijkheden. Veel onderwerpen worden nationalistisch en conformistisch behandeld en dat geeft spanning bij de behandeling op Europees niveau. “   Niet echt een grote verrassing, denk ik!

“Als Europarlementariër moet je over lange adem beschikken en goed kunnen netwerken. Je hebt elkaar nodig! Het parlement is vooral een debatplatform.”

We hebben daarna met elkaar een levendige discussie gevoerd o.a. over de gevolgen van de Brexit, de solidariteitskwestie, de toekomst van het parlement, etc. Om half twee verlieten we het gebouw en staken over naar het parlementsgebouw waar de maandelijkse vergaderingen met de 751 leden plaatsvinden. Ook weer goed bewaakt! Daarna brachten we een bezoek aan het parlementarium waar we een tentoonstelling bezochten over de historie van het Europarlement. Het werd mooi beeldend en in moderne uitvoering weergegeven.

Je ziet op een dag als vandaag heel goed de resultaten van internationaal samenwerken en de kracht van een sterk en verenigd Europa. De klus was om 15.00 uur geklaard waarna we werden vrijgelaten. Na een expeditie met de Metro en de bus kwamen we aan in de kern van Brussel: de Grote Markt! Altijd druk en heel gezellig. Geen Brusselse wafels deze keer, maar wel een heerlijk Belgisch pintje met een koel glas Aperol erbij! Om 20.00 uur weer terug naar Holland!

Voor iedereen is dit bezoek een aanrader. Vooral als je wat sceptisch tegenover “Brussel” staat, krijg je door de informatie een verhelderend inzicht.

 

Dini Burgers.

 

 

Ook volgens de deelnemers was dit een zeer geslaagde dag en zeker voor herhaling vatbaar. Als lid houden we je op de hoogte van deze en andere evenementen? Word lid van de PvdA en klik hier.