1 juli 2015

Succesvolle debat-avond over krimp en kleine scholen krijgt vervolg…

Graag wil ik jullie op de hoogte brengen van het volgende:

 Afgelopen vrijdag 26 juni is tijdens het Rode Kafé gesproken en gediscussieerd  over de krimp, kleine scholen en de gevolgen hiervan. Met ca 25 personen, ook niet leden, was het een geanimeerde discussie waarin de tegenstellingen over hoe besturen omgaan met het al of niet open houden cq sluiten van scholen soms ver uiteen liepen. De conclusie was dat het huidige model, waarin vele besturen een grote afstand tot de scholen, personeel en ouders/leerlingen hebben. Vanuit de participatiegedachte zou dit wellicht anders moeten. Yasemin Çegerek (PvdA Tweede Kamerlid), Anna-Lena Hedin-Penninx (PvdA Statenlid) en Marco Polman (Team Behoud School Stokkum) leverden hun bijdrage aan de levendige discussie.

Erheeft zich een werkgroep gevormd bestaande uit: Wim Rutgers (Vragender), Peter Hermans (Wehl), Maaike Jansen (Rijnwaarden), Anna Lena Hedin Penninx (statenfractie) en Mini Schouten (Lochem). Deze gaan aan de slag om o.a. te bekijken wat er kan/mogelijk is om besturen en scholen/ouders meer bijeen te krijgen om gezamenlijk te kijken of een school levensvatbaar is of niet. 

Op 27 november zullen zij een startnotitie/plan presenteren tijdens het Rode kafé. Loes Ypma, woordvoerder 2e kamer voor onderwijs en Jan Schuurman Hess initiatiefnemer om kleine scholen samen te laten gaan (vereniging kleine scholen), hebben toegezegd deze avond aanwezig te zullen zijn.

Tot slot natuurlijk: reserveer de 27e november alvast in je agenda.

 

Met vriendelijke groet,

 

René Isselman

PvdA Achterhoek/Liemers