Door op 17 november 2016

Succesvolle thema-avond ‘Zorg om zorg’

De thema-avond van woensdag 16 november was een groot succes! Er moesten stoelen worden bijgezet in het Albertusgebouw in Didam, om de meer dan 150 gasten een zitplaats te geven. Vóór de pauze gaven de sprekers hun inzicht, mening en toekomstwens voor hun onderdeel van de zorg.

Als eerste kwam PvdA-raadslid Sandra Braam aan bod. Zij geeft aan dat de gemeente moet leren van de verloren rechtszaken in de huishoudelijke hulp. En betoogt dat ze gelooft in een gemeente die meedenkt en haar inwoners vooruit helpt. Soms door ze te laten ontdekken dat ze meer kunnen dan ze zelf dachten. En soms door samen te concluderen dat er geen buurvrouw, zoon of dochter is die het huis kan schoonmaken. En dan dus gewoon hulp te regelen. Maatwerk dus. Want wie zorg nodig heeft, moet dat krijgen! Lees haar verhaal via de link 20161107inleidingzorgavondsandra .

Azora- Wijkverpleegkundigen Janice Deckert en Marieke Bruins gaven op betrokken wijze een inkijk in hun dagelijkse werk. De wijkverpleegkundige is de schakel die werkt aan verbetering van de samenhang tussen preventie, wonen, zorg en welzijn. Zij kijken heel kritisch naar wat echt nodig is en zetten in op zelfredzaamheid, middels inzet van hulpmiddelen en het netwerk van mensen. Aandacht vragen zij voor de overbelasting van mantelzorgers. Zij constateren dat de samenwerking tussen de gemeente en wijkverpleegkundigen beter kan en hebben uitgelegd hoe zij dat zien. Een concreet voorstel, waar PvdA-wethouder Ingrid Wolsing mee aan de slag gaat.

Bestuurder Christel Welling van Innoforte beschreef het Nieuwe Wonen voor Ouderen. Innoforte biedt ouderen wonen, zorg en verschillende services die het woongemak verhogen, vanuit het motto ‘Een (w)aardige oude dag’. Eigen regie staat daarbij voorop. Verder ging zij in op de manier waarop Innoforte bezig is met de vraag hoe ouderen in de toekomst graag willen wonen.

PvdA-commissielid Jorden Wessels , in het dagelijks leven werkzaam als consulent/regisseur WMO Sociaal Team bij een andere gemeente, voert in zijn werk bij een andere gemeente vele keukentafelgesprekken en krijgt veel vrijheid bij het bepalen van hoeveel zorg er eigenlijk nodig is. Zijn ervaringen deelt hij in de commissie Maatschappij en Organisatie voor het optimaliseren van de werkwijze in Montferland.

Staatssecretaris Martin van Rijn sloot de rij sprekers met een betoog hoe de veranderingen in de zorg nu gaan en wat zijn visie is op zorg in de toekomst. Zorg moet menselijker en betaalbaarder worden. Met meer ruimte voor hulpverleners. Het is belangrijk dat de zorg nu en in de toekomst toegankelijk blijft, ook voor mensen met een smalle beurs. De bezuinigingen waren nodig om dit te realiseren. Niet leuk, wel noodzakelijk. Er is in de afgelopen periode al het nodige bereikt. Zo heeft de wijkverpleegkundige meer ruimte gekregen om te bekijken wat er nodig is. Natuurlijk gaat niet alles goed, maar er is meer aandacht voor incidenten in de zorg en hoe we deze beter op kunnen lossen. Hij pleit tenslotte voor een samenleving waarin we verbinding zoeken met elkaar.

Na de pauze werd er vanuit het publiek verder gediscussieerd met het panel bestaande uit PvdA wethouder Ingrid Wolsing, Azora-bestuurder Hans Metzemaekers en staatssecretaris Martin van Rijn. De sprekers waren positief over de ingeslagen weg van de zorg. Natuurlijk waren er ook kritische vragen uit de zaal. Onder andere: hoe kan het dat er geld overblijft in de zorg en wat moeten gemeenten daarmee doen? Van Rijn was daar duidelijk over: Samen met gemeenten wil hij bekijken hoe we de zorg verder gaan vernieuwen. Daar kan het overgebleven geld voor worden ingezet. Iedereen ziet de verbetering, maar dat neemt niet weg dat er ook dingen fout gaan en voor verbetering vatbaar zijn. De sprekers en panelleden zagen veel mogelijkheden om samen te werken aan die verbetering.

Tot slot bedankte een aanwezige uit de zaal  op ontroerende wijze alle mensen die iedere dag hun handen uit de mouwen steken om zorg te verlenen aan de mensen die dat nodig hebben.