Tegen afbraak van het sociale beleid!

Door Ingrid Wolsing op 28 september 2018

Gisteren was er de maandelijkse raadsvergadering. Eén van de agendapunten was de zogenaamde Berap (Bestuursrapportage). Dat is een overzicht van de inkomsten en uitgaven van de gemeente over het eerste half jaar van 2018. Op zich niet zo heel politiek gevoelig zou je denken. Maar dit keer wél. Het advies van het college gaf een eerste inkijk in de nieuwe weg die dit college wil inslaan. En dat is een weg met weinig aandacht voor de mensen die de zorg van onze gemeente nodig hebben.

Het overzicht over het eerste half jaar laat zien dat de gemeente een overschot heeft van 688.000 euro. Een fors bedrag. Dat overschot komt voornamelijk doordat er minder uitkeringen hoeven te worden verstrekt, omdat er meer mensen aan het werk zijn. Het gaat om een bedrag van 600.000 euro. Het vorige college reserveerde dat geld voor de tekorten die vanuit de Jeugdzorg en de WMO ontstonden. Dit college, gesteund door de fracties van het CDA, LBM, VVD en D66, doet dat niet. Het geld gaat de algemene reserve in en we krijgen binnenkort een voorstel om de tekorten in het sociale domein op te vangen door te bezuinigen.

Ik was bij de presentatie van die voorstellen en ik heb met open mond geluisterd. Onvoorstelbaar wat dit college durft voor te stellen! Een greep uit de zaken waarop bezuinigd gaat worden: het mantelzorgcompliment, de Menzis aanvullende verzekering voor minima, ouderenwerk, de combinatiefunctionarissen, subsidie jeugdleden sport, minder hulp bij het huishouden, schoolmaatschappelijk werk…. Terwijl deze bezuinigingen absoluut niet nodig zijn als het overschot niet naar de algemene middelen gaat maar naar de reserve voor het sociaal domein.

We hebben gisteren daarom tegen de Berap gestemd en tijdens het vragenuur, samen met Lijst Groot Montferland, gevraagd naar een overzicht van alle organisaties waarvan voorgesteld wordt om daarop te bezuinigen.

Want wij laten het sociale beleid dat in de afgelopen jaren is opgebouwd niet zonder slag of stoot afbreken door de nieuwe coalitie. Wordt vervolgd….

Ingrid Wolsing

Ingrid Wolsing

Woont: In Didam   Dit ben ik: Ik ben vanaf mijn studententijd (en dat is al weer heel lang geleden) politiek actief. Enkele jaren na mijn studie ben ik weer in Didam gaan wonen en wilde ik mij met de gemeentelijke politiek bezig houden. Ik ben toen lid geworden van de PvdA omdat dat de

Meer over Ingrid Wolsing