Door op 3 maart 2014

Tegen invoering reclamebelasting Didam

In de raadsvergadering van donderdag 27 februari jl. heeft onze fractie dit voorstel van het college van B en W niet kunnen steunen. Ik heb het volgende tijdens de raadsvergadering naar voren gebracht:

 

Wat is er aan de hand

Gastvrij Didam doet al jaren haar stinkende best om het winkelen in Didam zo aangenaam mogelijk te maken. De lijst van aktiviteiten, die thans al gebeuren is indrukwekkend en er staan nog veel plannen “op de rol”. Alle winkeliers profiteren hiervan, doch niet allen betalen mee, omdat ze geen lid zijn van de winkeliersvereniging.

Dat steekt onze fractie ook.

 

Echter, het is wel zo, dat op de dag van vandaag ruim 40% van de winkeliers om hen moverende redenen niet aangesloten is. Gastvrij Didam heeft naar wegen gezocht om een oplossing te vinden en zij denkt die gevonden te hebben in het afstappen van vrijwilligheid van lidmaatschap en de daaraan verbonden financiële bijdrage door het in het leven roepen van een Ondernemersfonds. Het Ondernemersfonds wordt gevoed door een verplichte bijdrage in de vorm van reclamebelasting, te innen door de gemeente. De gemeente is immers bevoegd om belastingen op te leggen en te innen. Onze fractie kan die move begrijpen, maar kan dit niet steunen, omdat de gemeente (lees; gemeentebestuur) in deze partij wordt in een zaak, die de ondernemers zelf aangaat.

Klaarblijkelijk slaagt Gastvrij Didam er tot op heden niet in om voldoende draagvlak te creëren onder de ondernemers om zelf tot een oplossing te komen. Bij de oplossing, die nu is gecreëerd, moet ook bijvoorbeeld een begrafenisondernemer mee gaan betalen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn! Immers, een dergelijke onderneming profiteert nauwelijks van de aktiviteiten.

De meerderheid van de gemeenteraad is akkoord gegaan met het voorstel. Onze fractie echter niet, evenals een lid van de VVD en de fractie lijst Schotgerrits.

 

Saillant detail is, dat bij de winkeliers in ’s Heerenberg dit probleem niet speelt. Daar hebben ze onder elkaar de zaak zelf goed geregeld.