Door op 11 juni 2014

Tegen noordtak Betuwelijn

PvdA Montferland is geen voorstander van de noordtak van de Betuwelijn door de Achterhoek. Een dergelijke treinlijn is veel te storend voor het mooie, maar ook kwetsbare Achterhoekse landschap. Daarnaast is de economische winst voor onze regio van een dergelijke lijn nihil en levert het bijna geen strukturele werkgelegenheid op.

In de vergadering van de gemeenteraad van 27 mei is er unaniem door alle partijen een motie aangenomen tegen de aanleg van de noordtak van de Betuwelijn. De volledige tekst van de motie leest u hier Motie noordtak