Tellen Stokkumse inwoners echt mee?

Door André Menting op 3 september 2018

‘Samen krijgen wij het voor elkaar’. Dat is de titel van het programma van de coalitiepartijen in onze gemeente (waar PvdA dit keer niet bij hoort). Het stuk staat bol van de voornemens om vroegtijdig en veel met inwoners in gesprek te gaan, met als doel de beste plannen te maken voor de verschillende kernen. In Stokkum dient zich het eerste project aan waar de coalitie hun goede voornemens kan bewijzen.

De feiten zijn simpel: er is een lapje grond met daarop de voormalige basisschool. Daarnaast is er een woningbehoefte in Stokkum. Gemeente is eigenaar van de grond en het pand. Een simpel project, zou je zeggen: je peilt de wensen en behoeften in het dorp en maakt aan de hand daarvan een plan dat past in het dorpse karakter van Stokkum. De werkelijkheid is echter anders: er is een bouwer/ontwikkelaar in de arm genomen om het terrein te ontwikkelen. Welke (woon-)wensen en randvoorwaarden zijn meegegeven aan de bouwer is niet duidelijk. Tijdens de goed bezochte inloopbijeenkomst is het plan gepresenteerd en het concept-bestemmingsplan getoond. De aanwezigen konden hun meningen en wensen over het plan indienen. Tot op heden lijkt daar niet veel mee gedaan. Binnenkort zal het bestemmingsplan voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Dat is de eerste en enige mogelijkheid dat de gemeenteraad zich kan uitspreken over het bouwplan.

Om bij het college aan te dringen de opmerkingen van de inwoners serieus mee te nemen in de planvorming, zal ik dinsdagavond 4 september in het vragenuurtje van de raadscommissie Ruimte & Financiën, de volgende vragen stellen:

“Sinds enige tijd is er sprake van plannen voor woningbouw op het terrein van de voormalige basisschool in Stokkum. Op diverse momenten hebben omwonenden, belangstellenden, dorpsraad Stokkum’s Belang, aspirant-bewoners en andere inwoners van Stokkum hun mening en wensen gegeven over het bouwplan. Dat ging zowel gevraagd, tijdens een inloopbijeenkomst, als op eigen initiatief. Uit diverse contacten van deze mensen met zowel ambtenaren als portefeuillehouder krijgen ze sterk de indruk dat hun ideeën en wensen weinig tot geen invloed hebben op de plannen en dat alles al is vastgelegd met de ontwikkelende partij. Als PvdA Montferland vinden we dat draagvlak van inwoners voor dergelijke plannen enorm belangrijk. Ook andere partijen hadden dat in hun verkiezingsprogramma staan en zelfs het coalitieprogramma staat vol met dergelijke voornemens. Dat roept bij ons de volgende vragen op:

1. Waarom is er tot op heden geen rekening gehouden met de meningen, wensen en inspraak van Stokkumse inwoners?
2. Kunt u toelichten op welke wijze de wensen en ideeën van inwoners alsnog worden meegenomen in de planvorming en juridisch worden geborgd in het bestemmingsplan dat binnenkort ter vaststelling wordt aangeboden aan de gemeenteraad?”

Hopelijk antwoordt de wethouder (Gerritsen, CDA) dat hij serieus luistert naar de Stokkumse inwoners en het bestemmingsplan opstelt naar hun wensen. Hoe dan ook, het is aan de gemeenteraad om bij de behandeling van het bestemmingsplan een finaal oordeel te vellen over het plan. Laten we hopen dat de partijen hun voornemens uit de verkiezingsprogramma’s en het coalitieprogramma wél serieus nemen. Ik blijf in ieder geval strijden dat er geen plan vastgesteld mag worden zonder voldoende draagvlak bij de Montferlandse inwoners. Dat geldt óók voor Stokkum!

André Menting

André Menting

  Woont in: Stokkum in een voormalig café aan de Kastanjelaan. En vroeger in Didam aan de Leliestraat met uitzicht op de voormalige boerderij met weiland en boomgaard van Fierkens, het tegenwoordige Lockhorstpark. Mijn ouders zijn geboren en getogen in Nieuw-Dijk.   Wat breng ik mee: Ik luister naar mensen en leg verbindingen. Alleen sámen

Meer over André Menting