Door op 28 november 2015

Ton Vriezen nieuwe voorzitter bestuur PvdA Montferland

Tijdens de ledenvergadering van PvdA Montferland op 25 november is Ton Vriezen unaniem verkozen tot voorzitter van PvdA Montferland. Ton is gepokt en gemazeld binnen de PvdA. In de toenmalige gemeente Bergh was Ton commissielid, raadslid en wethouder. Binnen de PvdA heeft hij al eerder diverse functies bekleed. Ton zal het voorzitterschap op zijn eigen energieke wijze vorm gaan geven, waarbij met name het contact met de leden wordt aangehaald.

In de vergadering werd afscheid genomen van Carlo Damen als voorzitter. Zowel leden als bestuur bedankten hem voor zijn inzet als voorzitter; een functie die hij met veel optimisme vervulde. Tevens werd in de vergadering het jaarplan en de begroting voor 2016 vastgesteld door de aanwezige leden. Een initiatief vanuit de leden om een ombudsteam op te zetten, werd warm onthaald. Na de behandeling van de agendapunten was het tijd voor een informatieve presentatie. Deze keer van directeur Guus Ydema van de Achterhoekse Groene Energie Maatschappij (AGEM). De 8 achterhoekse gemeenten zijn eigenaar van AGEM en Guus presenteerde ons de stand van zaken en de voornemens van AGEM.