Door Ingrid Wolsing op 4 maart 2016

Trots en bezorgd

Vanaf januari dit jaar kunnen onze inwoners, jong en oud, die zorg nodig hebben zich melden bij het Sociaal Team. Vorig jaar hadden we nog een Sociaal Team en een CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin), maar dat is vanaf januari samengevoegd. Dit omdat wij het belangrijk vinden dat het duidelijk is dat er één plek is waar je met vragen over de zorg terecht kunt. We hebben dus 1 voordeur, maar achter die voordeur zijn twee teams werkzaam. Een team dat zich richt op jeugd en gezin en een team dat zich richt op de WMO, dus vooral de ouderen.

Deze week heb ik deelgenomen aan een bijeenkomst van het deel van het Sociaal Team dat zich bezig houdt met de WMO. De groep bestond uit ruim 20 deskundigen. Geweldig om die allemaal bij elkaar te zien. Tijdens de bijeenkomst werd er informatie gegeven door iemand van Plavei over hun beleid inzake huurachterstanden: wanneer wordt er actie ondernomen als mensen een huurachterstand hebben. Ook werd er door Welcom wat verteld over de netwerkcoaches ( vrijwilligers die mensen helpen om hun netwerk te versterken). En was er een presentatie over de Meedoenregeling. Heel divers en dat geeft ook meteen aan waar de mensen van het Sociaal Team mee te maken krijgen en dat er volop wordt samengewerkt. Ik was al heel trots op de mensen van het Sociaal Team, maar ben dat nu nog meer. Ook vanmiddag zag ik weer hele deskundige en betrokken mensen. Die weten waar ze het over hebben en alles in het werk stellen om de zorg voor onze inwoners goed te regelen en daarbij volop samenwerken met lokale en regionale organisaties.

En tijdens zo’n bijeenkomst wordt ik weer eens geconfronteerd met de problemen die in onze gemeente spelen en die zijn niet mals. De schuldenproblematiek steekt daar met kop en schouders boven uit. Gelukkig hoor ik dan ook weer over een nieuw initiatief om hier wat aan te doen: het schuldenstraatje. Samenwerking tussen een aantal organisaties en vrijwilligers die zich allemaal bezig houden met schulden en inkomen en waar mensen heel snel een antwoord kunnen krijgen op financiële vragen.

En dan ga je naar huis met een dubbel gevoel: apetrots op ons Sociaal Team en bezorgd over de situatie waarin heel veel inwoners van onze gemeente zich verkeren.

Ingrid Wolsing

Ingrid Wolsing

Woont: In Didam   Dit ben ik: Ik ben vanaf mijn studententijd (en dat is al weer heel lang geleden) politiek actief. Enkele jaren na mijn studie ben ik weer in Didam gaan wonen en wilde ik mij met de gemeentelijke politiek bezig houden. Ik ben toen lid geworden van de PvdA omdat dat de

Meer over Ingrid Wolsing