Door op 3 maart 2015

Verdwijnt het politiebureau in Montferland?

 In de raadsvergadering van 29 januari 2015 heb ik namens onze fractie een vraag gesteld over het mogelijk verdwijnen van het politiebureau in Didam en de politiepost in ‘‘s-Heerenberg. De komende tien jaar gaan namelijk tweehonderd politiebureaus dicht als gevolg van de invoering van de Nationale Politie. Steeds meer aangiftes gaan via internet. Duidelijk is dat er 167 basisteams binnen de Nationale Politie een eigen bureau krijgen. In zestien gevallen is in een basisteam nog een tweede bureau nodig. Daarnaast worden er vierhonderd “politiesteunpunten” ingericht

Naar aanleiding van dit bericht hebben we de volgende vragen aan het college:

  • Wat betekent het nieuwe huisvestingsvoorstel van de politie voor de gemeente Montferland?
  • Wat gebeurt er met het vrij nieuwe politiebureau in Didam?
  • Blijft de politiepost in ‘s-Heerenberg bestaan?

Volgens het college (de burgemeester) is zij nog steeds in gesprek over de evt. sluiting van de politiepost in ‘s-Heerenberg. De kans dat deze post in ‘s-Heerenberg open blijft is echter vrij klein. Maar ze doet haar best en dat geeft onze fractie hoop. Niet elke burger is immers internet vaardig en bovendien kan ook niet alles digitaal gemeld worden. Welke bureaus in de toekomst in ons land exact open blijven en waar de steunpunten komen (in het geval van ‘s-Heerenberg, eventueel in Doetinchem) is nog onderwerp van gesprek tussen de politiechefs en de burgemeesters. Daarnaast blijven de wijkagenten beschikbaar voor onze gemeente c.q. de politieregio (een kleine uitbreiding daarvan is voor onze politieregio voorzien).

In Didam zal het politie bureau wellicht veranderen in een steunpunt.