Door op 20 februari 2014

Verkiezingsdebat geslaagd

Het verkiezingsdebat dat dagblad De Gelderlander vanavond in het Albertusgebouw heeft georganiseerd, is zeer geslaagd. Redactiechef Eelco van den Heuvel had als gespreksleider het debat goed voorbereid. Lijsttrekker Ingrid Wolsing kreeg goed de kans om de punten uit ons verkiezingsprogramma onder de aandacht te brengen. Op het punt van de ‘transities in het sociale domein’, de zorgtaken die vanuit het rijk worden overgedragen naar de gemeente, sprong PvdA Montferland er echt bovenuit. Ook de rol die PvdA Montferland ziet weggelegd voor wijk- en dorpsraden gaat verder dan andere partijen aandurven. Wil je ons hele verkiezingsprogramma lezen, download dan PvdA MontferlandVerkiezingsprogramma 2014-2018