Vier keer is geen scheepsrecht

Door André Menting op 2 november 2017

Tijdens de commissievergadering Ruimte en Financiën van 31 oktober kwamen vier onderwerpen aan de orde waarbij ik het woord voerde. Vier dossiers waar communicatie met inwoners een belangrijke rol inneemt. Of eigenlijk de miscommunicatie.

 

Landbouwverkeer Zeddam

Tijdens het vragenuurtje stelde ik vragen aan wethouder Loef die ik samen met raadslid Sandra Braam heb opgesteld. De belangrijkste vraag is waarom de gemeente in hoger beroep gaat tegen haar eigen inwoners. En dat alleen om de Oude Doetinchemseweg in Zeddam bereikbaar te houden voor landbouwverkeer. Is er nou in goed overleg echt geen andere oplossing mogelijk?

Wij als PvdA vinden het belangrijk dat het landbouwverkeer op een efficiënte wijze zich moet kunnen verplaatsen, met een optimale veiligheid voor alle verkeersdeelnemers. De wethouder beloofde om verschillende alternatieven te onderzoeken en in gesprek te gaan met allerlei partijen en gelukkig ook met inwoners. Jammer genoeg kon ik haar niet overtuigen het hoger beroep in te trekken.

Wateroverlast Stokkum

Bewoners van de Dennenweg in Stokkum zijn al sinds 2014 in overleg met de gemeente om de wateroverlast bij hevige regenval te verminderen. Tot nu toe met weinig resultaat. Er zijn wel enkele maatregelen uitgevoerd, maar volgens omwonenden volstrekt onvoldoende. Maar hun grote ergernis zit vooral in het doorlopen proces, de gewekte verwachtingen en de afspraken die niet zijn nagekomen.

Wij vinden het van belang dat de gemeente op een eerlijke en open wijze communiceert met haar inwoners. Verwachtingen moeten helder worden neergezet en afspraken moeten worden nagekomen. Daarnaast kan het niet zo zijn dat bij hevige regenval het water eerst over de grond van allerlei eigenaren stroomt (Huis Bergh, Stichting Gasthuis, Gemeente) en dat vervolgens inwoners het probleem maar op eigen terrein moeten oplossen. Ik heb de wethouder gevraagd of dit juridisch wel klopt. Ze komt daar op een later tijdstip op terug. We houden de vinger aan de pols.

 Masterplan Didam

Het masterplan Didam is al enige tijd geleden gepresenteerd aan de gemeenteraad. Dat was een prima presentatie over een (grotendeels) acceptabel plan. Het doorlopen proces met inspraak leek een goed voorbeeld hoe het zou moeten. Leek. Want achteraf bleek het niet zo vlekkeloos te zijn gegaan. Omwonenden voelden zich niet zo betrokken. In de commissievergadering van 31 oktober lichtte meneer Mullink dat nog eens toe. Wij pleiten ervoor om ook hier de inwoners alsnog beter te informeren en de kaders en verwachtingen duidelijker te stellen. Wat mij betreft gaan we een stap terug in het proces en nemen de omwonenden mee in de volgende stappen van het Masterplan.

 Zandwinning Nieuw-Dijk

Dan de uitbreiding van de zandwinning aan de Werfhout in Nieuw-Dijk. De meeste mensen kennen het beter onder de naam Gat van Roelofs. Samen met raadslid Sandra Braam houd ik al enige tijd de vinger aan de pols. Ook hier voelen omwonenden zich niet gehoord. Als ze informatie opvragen, krijgen ze die pas na lang aandringen en dreiging met juridische procedures. Onderzoeken worden volgens omwonenden slecht uitgevoerd en toegeschreven naar een oplossing die slecht uitpakt voor verkeersveiligheid, milieu en landschap. Wethouder Gerritsen leek niet bereid de plannen aan te passen. De gemeenteraad zal in de vergadering van eind november een oordeel vellen over dit plan. Wat mij betreft gaat het de ijskast in.

 

Ik maak me zorgen over hoe vertegenwoordigers van de gemeente met onze inwoners omgaan. In de beantwoording op vragen, gaven de wethouders deze avond weinig blijk van reflectie op het gemeentelijk handelen. Dat moet anders! Wat mij betreft wordt dat hét belangrijkste punt in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.

André Menting

André Menting

  Woont in: Stokkum in een voormalig café aan de Kastanjelaan. En vroeger in Didam aan de Leliestraat met uitzicht op de voormalige boerderij met weiland en boomgaard van Fierkens, het tegenwoordige Lockhorstpark. Mijn ouders zijn geboren en getogen in Nieuw-Dijk.   Wat breng ik mee: Ik luister naar mensen en leg verbindingen. Alleen sámen

Meer over André Menting