Door Els Rutting op 15 april 2017

Vliegende start verkiezingsprogramma

Wij zijn begonnen met het schrijven van het verkiezingsprogramma voor de raadsperiode 2018-2022. Het verkiezingsprogramma is de inhoudelijke leidraad waarmee PvdA Montferland volgend jaar de gemeenteraadsverkiezingen in gaat. Het schrijven doen we samen met leden en niet-leden, verspreid over vier avonden. Tijdens die avonden staan verschillende thema’s op de agenda.

Afgelopen woensdag 12 april was de aftrap. Tijdens deze avond in het Barghse Huus, brainstormden zowel leden als andere betrokken inwoners over de thema’s ‘democratie (burgerparticipatie)’, ‘milieu en klimaat’ en ‘wonen’. Het werd een zeer bevlogen avond, die enorm veel inspirerende ideeën opleverde voor het komende verkiezingsprogramma. Een veelgenoemd onderwerp was het informeren en betrekken van omwonenden bij het realiseren van ruimtelijke projecten. Dat zou vanuit de gemeente actiever, onafhankelijker en in een eerder stadium moeten, zo was de mening van de aanwezigen. Wijk- en dorpsraden moeten daarbij onafhankelijk hun rol kunnen uitoefenen als intermediair, maar ze kunnen niet in een positie gedwongen worden dat ze altijd namens alle inwoners van een kern of wijk spreken.

Woningen moeten meer duurzaam worden. Daarmee dragen we bij aan een beter klimaat in de toekomst. Industrie en andere milieubelastende activiteiten (bijvoorbeeld een klasseerinstallatie bij een zandwinning) moeten op enige afstand van woningen geplaatst worden. Er was enige discussie of nieuwe woningen binnen de bestaande grenzen gebouwd moeten worden (soms ten koste van de spaarzame groene gebieden binnen de kern), of mogelijk ook daarbuiten.

Dit is slechts een willekeurige selectie uit de besproken onderwerpen. Een avond als deze smaakt naar meer! Wil je ook meepraten? Dat kan, want er zijn nog drie van dit soort avonden waar iedereen welkom is:

  • 21 juni met de onderwerpen ouderen en mobiliteit (verkeer)
  • 13 september over cultuur, welzijn en sport
  • 25 oktober over zorg, armoede en werkgelegenheid

De avonden starten allemaal om 20.00 uur en vinden plaats in het Barghse Huus, Willem van den Berghstraat 1 in ‘s-Heerenberg. Het thema ‘jongeren’ is geen expliciet thema, maar bij alle thema’s vinden wij het wel belangrijk hoe jongeren daarover denken. Dus ook als jongere ben je van harte welkom op deze avonden of om je ideeën op andere wijze te laten horen. Het verkiezingsprogramma wordt eind dit jaar aan de leden van PvdA Montferland ter goedkeuring voorgelegd.