Voedselbank en Sociale Raad onmisbaar

28 oktober 2017

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 26 oktober, bracht ik twee punten naar voren die mij als PvdA-raadslid erg aan het hart gaan:

Voedselbank Montferland.

Tijdens een gesprek met het Armoedeplatform hoorden wij dat de Voedselbank Montferland moet verhuizen. Dat brengt veel extra kosten met zich mee. De PvdA fractie blijft eraan werken door middel van het armoedebeleid dat de voedselbank een keer overbodig wordt. Zolang dat nog niet het geval is verricht de Voedselbank goed  werk. In de Raadsvergadering van 26 oktober hebben we aan het college van Burgemeesters en Wethouders gevraagd of het mogelijk is dat de gemeente hen steunt bij deze verhuizing. Het lijkt er sterk op dat dit gaat gebeuren. Een goede zaak!

De Sociale Raad.

De Sociale Raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van Burgemeester en Wethouders op het gebied van allerhande sociale onderwerpen. In de deze Raad zitten mensen die goed bekend zijn met de praktijk op dit gebied. De verstandhouding tussen College en Sociale Raad was de laatste maanden verslechterd. De PvdA fractie vindt het goed functioneren van de Sociale Raad heel belangrijk, omdat we veel waarde hechten aan de adviezen van deze mensen uit de praktijk. Daarvoor is volgens ons een goede verhouding met het college, van groot belang. Vandaar dat we tijdens de Raadsvergadering van 26 oktober aan het college hebben gevraagd wat het college gaat doen, of misschien al heeft gedaan, om de verstandhouding met de Sociale Raad te verbeteren. Uit het antwoord van de Burgemeester bleek dat er een open gesprek is geweest tussen college en Sociale Raad waarin de verwarring over de rolinvulling is weggenomen. We hopen dat hiermee de kou uit de lucht is.