Door Ingrid Wolsing op 16 februari 2014

Werken aan jeugd, werkt!

De afgelopen week werd de Jeugdwet behandeld in de Eerste Kamer. Het lijkt er op dat gemeenten het vertrouwen krijgen van de Eerste Kamer om de ondersteuning en hulp aan jeugdigen en hun ouders per 2015 te organiseren. Er tekent zich een ruime meerderheid af. Volgende week is de stemming.

Ik ben een enorm voorstander van deze nieuwe Wet en heb dit vanaf het begin als een enorme kans gezien. Een kans om de zorg voor onze jeugd beter te regelen dan nu het geval is. In de afgelopen jaren heb ik aan een aantal excursies deelgenomen. Een goede manier om te zien en te beleven waar het nu precies om gaat. Van de excursie Spoedeisende Zorg, kwam ik enthousiast terug met de constatering dat we dit vooral op dezelfde manier en provinciaal moeten blijven regelen. Van een bezoek aan een internaat en gesprekken met de jeugdreclassering kwam ik minder vrolijk terug. Verbazing over al die instanties rondom een gezin, de financiële schotten en de onmogelijkheid om daardoor eenvoudige kwesties snel op te lossen. Dat moet beter en goedkoper kunnen is mijn overtuiging.

En ik ben er zeker van dat dat ons in Montferland gaat lukken. Wij hebben al jaren een goed werkend Centrum voor Jeugd en Gezin, met een locatie in ‘s-Heerenberg en één in Didam. Met zorgnetwerken en een specifieke aanpak voor hangjongeren wordt fors geïnvesteerd in preventie. Met een goed resultaat! Uit het jaarverslag van de politie blijkt dat het aantal meldingen overlast jongeren in onze gemeente fors is gedaald. Daarnaast zijn we gestart met een pilot sociale teams. Deze teams gaan vanaf 2015 de toegang tot de zorg regelen, dichtbij en gemakkelijk. De basis is mijns inziens goed. Maar daarbij moet ik ook meteen zeggen dat we weten dat dit niet voldoende is. Zeker als het gaat om intensieve en zware zorg. Daarom werken we in de regio Achterhoek samen om die onderdelen van de jeugdzorg die we niet lokaal kunnen regelen, samen te organiseren. Dat is lastig en verloopt soms moeizaam, maar het gaat ons lukken. Ik heb vertrouwen in de toekomst en hoop dat ik na de gemeenteraadsverkiezingen mijn werk mag voortzetten.

Ingrid Wolsing

Ingrid Wolsing

Woont: In Didam   Dit ben ik: Ik ben vanaf mijn studententijd (en dat is al weer heel lang geleden) politiek actief. Enkele jaren na mijn studie ben ik weer in Didam gaan wonen en wilde ik mij met de gemeentelijke politiek bezig houden. Ik ben toen lid geworden van de PvdA omdat dat de

Meer over Ingrid Wolsing