Door Ingrid Wolsing op 3 februari 2014

Wie het kleine niet eert…

De afgelopen week ben ik bij twee culturele evenementen geweest: de presentatie van verhalenoogst en de voorstelling van het jeugdtoneel van Amicitia.

Aan verhalenoogst konden ouderen deelnemen aan drie workshops waarbij ze een buddy kregen toegewezen die hun hielp bij het vertellen van hun verhaal. Aan de workshops hebben 8 ouderen uit Meulenvelden meegedaan en natuurlijk 8 buddys. Op vrijdagmiddag vertelde elke oudere haar (er deden geen mannen mee) verhaal. Dat was zo leuk en waardevol! Gewoon alledaagse verhalen over de oorlog, de liefde, hard werken en armoede, trouwen met de verkeerde man…. Stuk voor stuk individuele verhalen, maar ze gaven allemaal een goed beeld van de tijd. De impact van de oorlog, het harde werken. Het is goed dat deze verhalen verteld en bewaard worden. De mensen die aan de workshop hadden deelgenomen waren allemaal erg enthousiast. De workshops worden door de Provincie gesubsidieerd en hopelijk blijft dat ook zo.

Zondagmiddag was de toneelvoorstelling van Amicitia in de Zomp in Loil. Ik was ook voor het volwassentoneel uitgenodigd, maar had bewust voor de jeugd gekozen. Je kon goed zien dat er veel aandacht aan was besteed: het decor was prachtig, de spelers zagen er goed verzorgd uit en iedereen kende de teksten gewoon (!). Heel knap. Het was een leuke voorstelling. Amicitia krijgt subsidie van de gemeente, maar haalt ook via sponsoring geld binnen.

Beide activiteiten zijn belangrijk voor de leefbaarheid in onze gemeente, maar ook voor de mensen die hier aan deelnemen. Het zijn allemaal kleinschalige cultuuruitingen, waar op zich niet zo heel veel mensen bij betrokken zijn (als je het bijvoorbeeld vergelijkt met optredens in Amphion). Maar die o zo waardevol zijn. Na de verkiezingen krijgen we weer een kerntakenbezuiniging. We moeten structureel 2 miljoen bezuinigen. Ik ben van mening dat we dit soort activiteiten moeten blijven ondersteunen als gemeente. Ze doen er toe: voor de deelnemers en voor de kijkers.

Ingrid Wolsing

Ingrid Wolsing

Woont: In Didam   Dit ben ik: Ik ben vanaf mijn studententijd (en dat is al weer heel lang geleden) politiek actief. Enkele jaren na mijn studie ben ik weer in Didam gaan wonen en wilde ik mij met de gemeentelijke politiek bezig houden. Ik ben toen lid geworden van de PvdA omdat dat de

Meer over Ingrid Wolsing