Zandwinning Werfhout van de baan!

1 december 2017

Op 30 november besprak de gemeenteraad eindelijk het bestemmingsplan voor de Zandwinning aan de Werfhout in Nieuw-Dijk. Deze locatie staat lokaal bekend als het ‘Gat van Roelofs’.

Al jaren strijden omwonenden tegen de voorgenomen plannen. Niet omdat ze pertinent tegen zandwinning zijn, maar omdat ze in de voorgenomen plannen risico’s zagen voor verkeer, natuur en milieu. Daar vonden ze PvdA Montferland, met commissielid André Menting en ik voorop, aan hun zijde. Maar ook de Plattelandsraad, Leefbaar Nieuw-Dijk, Veilig Verkeer Nederland, Gelderse Natuur- en Milieu Federatie, Natuurmonumenten en onze collega van Lijst Groot Montferland, zagen al snel in dat de voorgenomen plannen aan vele kanten tekort schoten.

In het kort komen de bezwaarpunten hierop neer:

  • Er is geen serieuze poging ondernomen om te komen tot voldoende draagvlak in de omgeving. De enige communicatie vanuit initiatiefnemer en gemeente was er op gericht om het voorgenomen plan te verdedigen, in plaats van om in dialoog te zoeken naar de best aanvaardbare oplossing;
  • het heffen van een bedrag per gewonnen kubieke meter zand, is niet toegestaan zorgt er voor dat de kans bestaat dat de gemeente dubbele belangen heeft;
  • de achterliggende onderzoeken zijn ondeugdelijk. Landschappelijke inpassing van de klasseerinstallatie, de verkeersveiligheid, geluidsaspecten, natuurbescherming en de hydrologische effecten moeten beter worden onderzocht;
  • de financiële basis voor het bestemmingsplan kent te veel onzekerheden. Wie welke onderzoeken moet betalen en wie zorg draagt (en betaalt) voor de bestemmingsplanwijziging na afloop van de zandwinning, is onduidelijk.

Wethouder Walter Gerritsen (CDA) stuurde er op aan om tóch in te stemmen met de plannen, omdat er anders schadeclaims dreigden van de initiatiefnemer. Afgelopen week stond er ook een artikel in De Gelderlander met dezelfde strekking.

Gelukkig lieten de partijen in de gemeenteraad zich hierdoor niet uit het veld slaan en werd het plan weggestemd. Wel is een voorstel aangenomen om de initiatiefnemer de ruimte te geven om met een plan te komen dat een breder draagvlak in de omgeving heeft.

Dat dit plan niet door gaat is vooral te danken aan de niet aflatende inzet en deskundigheid van omwonenden. Dat vinden wij fantastisch en hebben daar veel respect voor! Maar wat als je niet die kennis en energie hebt om tegen zulke plannen te vechten? Ik vind dat je van de gemeente mag verwachten dat die ook in dat geval jouw belangen ter harte neemt. Daar willen André en ik ons vol voor inzetten!