Zeker zijn dat je 100% jezelf kunt zijn

Door André Menting op 10 januari 2019

Zeker zijn van een veilige omgeving waar je kunt zijn wie je bent. Dat willen we toch allemaal? Ja, natuurlijk! Dat gunnen we toch ook een ander? Ja, natuurlijk. Dat laatste blijkt niet overal en niet voor iedereen zo vanzelfsprekend te zijn.
Wij staan voor een samenleving waar niet gediscrimineerd wordt op basis van geslacht, afkomst, geloof, seksuele geaardheid, genderoriëntatie, lichamelijke of geestelijke beperking. Een samenleving waar iedereen zich veilig en geaccepteerd voelt. Ook bij ons in Montferland valt daar nog wat aan te verbeteren.
Nog te vaak hoor je dat het in onze gemeente geen probleem is en wordt het onderwerp vaak weggestopt. Toch hoor je het woord ‘homo’ nog te vaak als scheldwoord op bijvoorbeeld scholen en sportvelden. Ook in Montferland. Daarom vinden we het belangrijk dat de gemeente actief beleid voert om de situatie voor LHBTI-personen (lesbiënnes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en interseksuelen) te verbeteren. Zodat ze zich getolereerd, geaccepteerd en gewaardeerd worden.
Ik heb daarom het initiatief genomen voor een motie die het college oproept om als Montferland een ‘regenbooggemeente’ te worden. Een regenbooggemeente gaat in gesprek met scholen, sportverenigingen e.d., draagt uit dat ze positief staat ten opzichte van LHBTI-personen en organiseert specifieke activiteiten, zoals het hijsen van de regenboogvlak op Coming Outdag (11 oktober) of Paarse Vrijdag (2e vrijdag in december). Voor deze activiteiten en het maken van beleid daarop, kan een regenbooggemeente subsidie krijgen van het ministerie van OC&W.
De motie zal worden ingediend door de PvdA-fractievoorzitter Els Rutting, samen met fractievoorzitter Freddy van Dijken van D66 en hopelijk nog andere partijen in de raadsvergadering va n31 januari aanstaande.

Aanbieden Regenboogvlag
Symbool van de LHBTI-gemeenschap is de regenboogvlag. Deze vlag symboliseert de diversiteit van onze samenleving. Die diversiteit komt onder druk te staan door het tekenen van de Nashville-verklaring door orthodoxe christenen, waaronder SGP voorman Kees van der Staaij. De Nashville-verklaring wijst alle vormen en geaardheden af die afwijken van de bijbelse verhoudingen tussen man en vrouw.
Veel organisaties en gemeenten hijsen de regenboogvlag als reactie tegen de Nashville-verklaring en ter ondersteuning van LHBTI-personen. Het college van Montferland hijst de vlag niet. Daarom bieden D66-fractievoorzitter Freddy van Dijken en ik, gesteund door vertegenwoordigers van CDA en VVD op vrijdag 11 januari om 15.00 de regenboogvlag aan aan burgemeester Peter de Baat. We dagen hem uit om de regenboogvlag alsnog op te hangen bij het gemeentehuis aan de Bergvredestraat in Didam.

Roze kafé
Alleen met het hijsen van een regenboogvlag en het behandelen van een motie in de gemeenteraad, zijn we er nog niet. Ook als PvdA zijn we actief bezig om de acceptatie van LHBTI-personen te verbeteren. Daarom organiseert PvdA Roze Netwerk een Roze Kafé, waar vertegenwoordigers van onder andere Tweede Kamer, COC Midden-Gelderland, Provinciale Staten een discussie voeren met aanwezigen. Maar natuurlijk is er ook een leuke pubquiz en voor iedereen een hapje en een drankje. Het Roze Kafé is op vrijdag 25 januari om 19.30 in het PvdA Regiokantoor aan de Bilderdijkstraat 20 in Doetinchem. De avond is gratis toegankelijk voor leden en niet-leden.

Als PvdA-politicus, zowel in de gemeente Montferland als in de campagne voor Waterschap Rijn en IJssel, vind ik dat iedereen er zeker van moet zijn dat je 100% jezelf kan zijn. Bij ons thuis wappert de regenboogvlag!

André Menting

André Menting

  Woont in: Stokkum in een voormalig café aan de Kastanjelaan. En vroeger in Didam aan de Leliestraat met uitzicht op de voormalige boerderij met weiland en boomgaard van Fierkens, het tegenwoordige Lockhorstpark. Mijn ouders zijn geboren en getogen in Nieuw-Dijk.   Wat breng ik mee: Ik luister naar mensen en leg verbindingen. Alleen sámen

Meer over André Menting