7 januari 2015

Zorg in de buurt

De PvdA wil goede zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk in de buurt. Daarom is er sinds 1 januari veel veranderd in de langdurige zorg. Bezoek de speciale website van de Partij van de Arbeid: http://www.pvda.nl/zorgindebuurt. Bekijk wat er allemaal is veranderd en vertel ons vooral jouw bevindingen. Op die manier kunnen we bijsturen waar nodig, of goede voorbeelden overnemen.

Zorgbanner Lokaal