2 december 2016

Zorgen om verkeersveiligheid Azewijn en Vethuizen!

De PvdA vindt verkeersveiligheid erg belangrijk. Daarbij mogen we de kwetsbare deelnemers in het verkeer, zoals fietsers en wandelaars, niet uit het oog verliezen. Onze inwoners mogen, nee moeten, er wat mij betreft op kunnen rekenen dat de wegen op een veilige en goede manier zijn ingericht. Als dit in de knel lijkt te komen, onderneem ik actie. Daarom heb ik schriftelijke vragen ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders.

Waar gaat het over? 

Enkele jaren geleden zijn de Langeboomsestraat (Vethuizen), de Laakweg, de Dr. Hoegenstraat en de Gendringseweg (Azewijn) opnieuw ingericht.  Tijdens de jaarvergadering van Stichting Dorpsraad Azewijn op 22 november jongstleden, is de evaluatie van deze herinrichting gepresenteerd.

Ik heb kennis genomen van het gepresenteerde rapport “Naar een rustige weg en een onbeschadigd landschap” (www.verkeerzien.nl/montferland).  Daarin wordt melding gemaakt van verschillende onveilige situaties.

 

Enkele constateringen uit het rapport:

  • Op pagina 16 van het rapport staat tav de fietsoversteek Langeboomsestraat – Doetinchemseweg: “ Deze volstrekt ondermaatse fietsdoorsteek vanaf de Langeboomsestraat naar het fietspad…verdient onmiddellijk correctie”
  • Op pagina 25 van het rapport wordt gesteld dat de kruising Langeboomsestraat – Laarstraat/Holthuizerstraat na de wegaanpassingen nog veel onveiliger dan tevoren is. Verkeer uit de Laarstraat kan de kruising zeer slecht overzien. We lezen: “Het is dringend noodzakelijk dat deze kruising ingrijpend wordt herzien.”
  • Er worden tevens uitspraken gedaan in het rapport over contraproductieve plaatsing van struiken en slecht onderhoud (pag 12).
  • Wegdek zonder enige rand is heel lastig voor fietsers, vooral in schemering of duisternis (pag. 89)

 

Ik heb de volgende vragen gesteld aan het college van B&W:

  1. Onderschrijft u de conclusie van het rapport?
  2. Zo nee, dan vernemen wij graag waarom niet?
  3. Zo ja, gaat u de aanbevelingen uitvoeren?
  4. Zo nee, kunt u aangeven waarom u de aanbevelingen niet uitvoert?
  5. Zo ja, wanneer worden de maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid uitgevoerd?

Enige toelichting over hagen en struiken:  op verschillende plekken zijn hagen en struiken langs de wegen geplant. Deze zijn bedoeld om het zicht te belemmeren waardoor automobilisten beter opletten. Ze hebben echter niet het beoogde effect. Er is ook sprake van gebrekkig onderhoud van de hagen. Al met al ontstaan gevaarlijke situaties omdat er te weinig zicht op fietsers en voetgangers is.  Doordat de kanten op verschillende plekken slecht zijn, witte belijning en verlichting ontbreekt , wordt wandelen en fietsen in het donker een hachelijke onderneming. Dat is althans de ervaring van veel inwoners.

Het college geeft binnen 30 dagen antwoord. Ik ben benieuwd!