Samen…

Samen... Dat is de korte titel van ons verkiezingsprogramma voor de periode 2018-2022.

PvdA Montferland wil:

–        Een economische- en sociaal sterke samenleving.

–        Een klantgericht en doelmatige gemeentelijke organisatie.

–        En een betrouwbaar gemeentebestuur, dat verantwoord en degelijk met onze belastingcenten om gaat.

 

Maar dat wil elke politieke partij! De PvdA wil méér.

 

Samen

Wij maken ons sterk voor een sociale samenleving. Een samenleving waarin alle inwoners fijn en onbezorgd samen kunnen opgroeien en oud worden en zeker niet tussen wal en schip vallen.

Veel politieke partijen denken dat iedereen zelfstandig altijd in staat is om succesvol in de samenleving mee te doen. Dat zou volgens hen voor de overheid, ook de gemeenten, reden zijn om zo weinig mogelijk voor die burger te hoeven doen.

 

Maar iedereen die zijn ogen open heeft, weet dat de wereld anders in elkaar zit! Veel mensen hebben korte of langere tijd in hun leven een steuntje in de rug nodig.

 

Daarom zet de PvdA zich in voor een sociale samenleving waarin iedereen actief kan mee doen. Meedoen houdt wat ons betreft ook in dat er ook een bijdrage van  inwoners gevraagd mag worden als het gaat om hun inzet naar de samenleving toe. Ieder mens heeft er recht op om volwaardig aan de samenleving deel te kunnen nemen, maar verwacht mag ook worden dat naar rato aan die samenleving bijgedragen gaat worden in welke zin dan ook.

 

 

Ook onze (klein)kinderen

De PvdA wil een sterke, sociale, eerlijke samenleving. Ook eerlijk voor onze kinderen, kleinkinderen en hun kinderen.

Dat kan alleen als we rekening houden met de wereld van morgen. Met de natuur, het milieu en de beschikbaarheid van energie en grondstoffen.

Daarop heeft de gemeente invloed. Wat wij als PvdA Montferland daaraan willen doen, lees je in ons verkiezingsprogramma.

De volledige tekst van ons verkiezingsprogramma vind je hier: Verkiezingsprogramma PvdA

 

Ingrid Wolsing

Ingrid Wolsing

Woont: In Didam   Dit ben ik: Ik ben vanaf mijn studententijd (en dat is al weer heel lang geleden) politiek actief. Enkele jaren na mijn studie ben ik weer in Didam gaan wonen en wilde ik mij met de gemeentelijke politiek bezig houden. Ik ben toen lid geworden van de PvdA omdat dat de

Meer over Ingrid Wolsing