Standpunten

Zoeken

Bedrijvigheid stimuleren

Wij willen een gemeenten met een aantrekkelijk woon- en werkklimaat waar ruimte is voor zowel jongeren, alleenwonenden, ouderen en (niet te vergeten) nieuwkomers. Een gemeente waar voorzieningen behouden blijven en waar een goed vestigingsklimaat voor bedrijven is, met name voor bedrijven die maatschappelijk actief zijn, oog hebben voor natuur en milieu en die veel werkgelegenheid bieden, bijvoorbeeld in de toeristische sector. Daarvoor moeten we samen een toekomstvisie opstellen voor ruimtelijke en economische ontwikkeling, die niet ten koste gaat van de leefbaarheid.

Lees verder

Betere communicatie met onze inwoners: samen plannen maken

Samenwerken gaat alleen als je elkaar kent. Dat is gemakkelijker in een dorp dan op het niveau van de hele gemeente Montferland. Daarom zijn de wijk- en dorpshuizen en daarvan afgeleid het wijk- en kerngericht werken als gemeente zo belangrijk. Maar de PvdA wil verder gaan dan het alleen benoemen ervan, Wil dat dit voornemen ook in het handelen van de gemeente daadwerkelijk handen en voeten krijgt en meer zichtbaar en voelbaar gaat worden voor de bewoners in de wijken en de dorpen.

Lees verder

Goede zorg dichtbij

PvdA Montferland vindt het belangrijk dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan wonen en actief kan blijven. Daarom moeten de woning en de zorg passen bij wat mensen nodig hebben en moet er tijd zijn voor persoonlijke aandacht, bij voorkeur door vaste zorgverleners.

Lees verder

Samen…

Samen... Dat is de korte titel van ons verkiezingsprogramma voor de periode 2018-2022.

Lees verder