3 juni 2016, om 23:00, Bilderdijkstraat 20, Doetinchem | Bilderdijkstraat 20, Doetinchem

Agnes Jongerius te gast in Rode Kafé

Agnes Jongerius in het Rode Kafé

Locatie: Bilderdijkstraat 20 Doetinchem

Datum: 3 juni 2016, 19.30 – 23.00

Vrijdag 3 juni brengt Europarlementariër Agnes Jongerius een bezoek aan de Achterhoek. Ze bezoekt diverse bedrijven in onze regio. ’s Avonds is ze te gast in het Rode Kafé.  Als Europarlementariër namens de PvdA is ze met name bezig met de onderwerpen werkgelegenheid, sociale zaken, arbeidsomstandigheden en handel.

Europa heeft met haar 25 miljoen werklozen een grote opdracht om snel werkgelegenheid te creëren. Daarbij moet er scherp gekeken worden op de kwaliteit van werk dat geboden wordt: Europa heeft een naam hoog te houden op het gebied van bescherming van rechten van werknemers. Vrijhandelsverdragen met Canada en de VS mogen onder geen beding leiden tot het uitkleden van Europese werknemersrechten.

Het belooft weer een bijzondere avond te worden.

Het Rode Kafé is een informele bijeenkomst voor PvdA-leden en belangstellenden met lokale, regionale en landelijke politici. De avond begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met René Isselman via:

tel: 06 51 692 890

email: reneisselman@pvdadoetinchem.nl

Iedereen is van harte welkom.