10 december 2014, om 22:00, Hotel Café Restaurant 't Heuveltje, Sint Jansgildestraat 27, Beek | Hotel Café Restaurant 't Heuveltje, Sint Jansgildestraat 27, Beek

Ledenvergadering

Ledenvergadering waarin de stand van zaken vanuit bestuur en fractie worden besproken. Tevens staat de begroting van PvdA Montferland op de agenda. Alle leden krijgen persoonlijk een uitnodiging en zijn van harte welkom.

 

Agenda

1 Opening en mededelingen

2 Vaststellen agenda

3 Verslag vorige ledenvergadering

4 Begroting 2015

5 Jaarplan 2015

6 informatie uit bestuur en fractie

8 Sluiting

De inbreng van de leden wordt zeer op prijs gesteld.