26 juni 2015, om 21:30, Regionaal Partijkantoor, Bilderdijkstraat 20, 7002 AB Doetinchem | Regionaal Partijkantoor, Bilderdijkstraat 20, 7002 AB Doetinchem

Rode Kafé over krimp en kleine scholen

Aanstaande vrijdag 26 juni komt Loes Ypma, Tweede Kamerlid en woordvoerder voor o.a. onderwijs naar ons Rode Kafé in Doetinchem

Deze avond zullen wij met elkaar in gesprek en discussie gaan over krimp, kleine scholen en verdere onderwerpen over dit thema.

We willen onze visie op het thema verder ontwikkelen. Wat betekent het eigenlijk, als de laatste school in een dorp verdwijnt?

Wat vinden we daar als partij van en hoe denken we over de rol van de politiek daarin?

De discussie zal worden gevoerd aan de hand van stellingen:

 

  1. De laatste school in een dorp moet behouden blijven. Het vertrek van de laatste school uit een dorp is de doodsteek voor de leefbaarheid in een dorp?
  2. Scholen met minder dan 50 kinderen kunnen geen kwaliteit leveren.
  3. Zoveel oude schoolgebouwen met zo weinig kinderen? Dat drukt te zwaar op gemeentelijke financiën.
  4. Kinderen met een zorgbehoefte hoeven minder snel naar het speciaal onderwijs als ze op een kleine school zitten.
  5. Gemeenten en schoolbesturen moeten samen een visie ontwikkelen over de spreiding van basisschoolonderwijs in een gemeente. Dat daarbij scholen moeten sluiten is onafwendbaar.
  6. De PvdA heeft de taak om ouders die de laatste school in een dorp overeind willen houden, te ondersteunen in hun initiatief.

 

Graag willen wij u hierbij uitnodigen. De inloop is vanaf 19.30 uur.

Het Rode Kafé is in het regionale partijkantoor aan de Bilderdijkstraat 20 7002 AB Doetinchem