1 juli 2013, PvdA regiokantoor, Bilderdijkstraat 20, 7002 AB Doetinchem | PvdA regiokantoor, Bilderdijkstraat 20, 7002 AB Doetinchem

thema-avond over decentralisatie en participatie

Op 1 juli organiseert de PvdA Achterhoek, bestaande uit de regionale afdelingen, een bijeenkomst over de decentralisaties en de participatie – wet. (AWBZ, WMO, PGB, Jeugdbeleid etc). Hierbij zullen als inleiders aanwezig zijn onze 2e Kamerleden Otwin van Dijk en John Kerstens en Paula Wieggers van de Provinciale Staten. Zij zullen ingaan op de grote veranderingen die eraan komen in 2015. Veranderingen rond zorg, jeugdbeleid enzovoorts en op de impact die dit zal hebben voor alle betrokken partijen zowel voor de gebruikers als de uitvoerders.

U bent van harte uitgenodigd voor deze thema-avond die gehouden wordt in het regiokantoor van de PvdA aan de Bilderdijkstraat 20, 7002AB Doetinchem.

Voor deze avond kunt u zich opgeven door een email te sturen aan wilgrootwassink@gmail.com of telefonisch via 06-23817949

Mochten er meer aanmeldingen komen dan er plaatsen zijn in het regiokantoor dan wijken we uit naar een andere locatie. In dat geval ontvangt u nog bericht van ons.

De avond begint vanaf 19.30 met inloop. We zien u graag!