17 februari 2014, Hotel Restaurant 't Heuveltje in Loerbeek | Hotel Restaurant 't Heuveltje in Loerbeek

Verkiezingsdebat LTO Montferland

Namens PvdA Montferland zal Herman Jansen deelnemen aan het debat. Als actief landbouwer en voormalig bestuurslid van LTO kent hij de problematiek en de mogelijkheden als geen ander.

20.00 ontvangst

20.15 start met een korte voorstellings ronde

20.30 Standpunt van de partijen plus toelichting met betrekking tot de volgende stellingen:

-Door verdere schaalvergroting zijn grotere stallen onvermijdelijk

-Ruimere mogelijkheden voor leegstaande agrarische gebouwen is een impuls voor de economie en werkgelegenheid in de gemeente

-Bedrijven in het buitengebied moeten goed bereikbaar zijn, over de weg en digitaal.

21.30 pauze

21.40 Standpunt van de partijen plus toelichting op de volgende vraagstelling:

-Landbouwgrond, voor voedsel of natuur?

22.00 Vragenronde/reacties/discussie

22.45 Sluiting