Afscheid van onze kanjers!

Door Ton Vriezen op 2 maart 2018

Donderdag 1 maart nam PvdA Montferland afscheid van de drie raadsleden  Diana Büttner, Sandra Braam en Herman Jansen en commissielid Jorden Wessels. Alle vier hebben ze aangegeven na de verkiezingen niet terug te keren. Bestuursvoorzitter Ton Vriezen overlaadde de raadsleden met lovende woorden en presentjes.  Zij hebben zich jarenlang met verve ingezet als PvdA vertegenwoordigers voor inwoners van Montferland. Elk kijken ze op hun eigen wijze terug op de afgelopen raadsperiode.

 

Diana Büttner.  Raadslid van 1998-2018

‘Werk was en is voor de PvdA een belangrijk speerpunt. Op de arbeidsmarkt zijn nog te veel mensen die werk nodig hebben om zelfstandig in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Bewoners in onze gemeente hebben behoefte aan  werk waarmee zij zich kunnen voorzien van een inkomen met zekerheid op lange termijn.

Hoe krijgen allen eerlijke kansen op de arbeidsmarkt? Ik vind dat mensen die in de WWW of Bijstand zitten actief geholpen moeten worden om die uitkering te kunnen verlaten en om duurzaam werk te vinden. Dat kan bv. in de groeiende maak- en dienstverlenende sector zodat ook lager geschoolde inwoners ook aan het werk komen.’

 

Sandra Braam. Raadslid van 2014-2018

‘Toen ik raadslid werd, had ik een aantal duidelijke doelen voor ogen: Een verbetering van dienstverlening aan inwoners. Een bestuur dat er voor de inwoners is. In een aantal gevallen heb ik, samen met collega raadsleden, zaken kunnen keren. Ik denk dan bv. aan het verbeteren van huishoudelijke hulp na verloren rechtszaken, het Gat van Roelofs, waar uiteindelijk de voltallige raad het bestemmingsplan afwees.

Mijn vertrek is een bewuste keuze. Ik wens de  nieuwe gemeenteraad veel succes toe.’

 

Herman Jansen. Raadslid 2010-2018

‘Andere tijden! Afgelopen 8 jaar ben ik met veel plezier raadslid geweest. Helaas hebben we veel tijd moeten besteden aan het zoeken naar mogelijkheden om minder geld uit te geven want door de economische crises werd de financiële situatie van de gemeente een stuk slechter. De laatste 4 jaar kreeg de gemeente er van Den Haag ook een aantal taken bij met onvoldoende geld om deze uit te voeren. Daardoor konden we voor mijn gevoel niet genoeg doen voor de mensen die een extra steuntje in de rug nodig hadden. Gelukkig wordt de financiële situatie nu weer wat beter. De raadsleden die ons opvolgen, hebben weer meer mogelijkheden om de mensen die dat nodig hebben extra te ondersteunen. We wensen hen daarbij veel  wijsheid !’

 

Op 21 maart aanstaande zijn de gemeenteraadsverkiezingen. PvdA Montferland heeft een mooie lijst met enthousiaste kandidaten die staan te trappelen om het werk van de drie vorige raadsleden voort te zetten.

 

Ton Vriezen

Ton Vriezen

Ton Vriezen woont in Zeddam

Meer over Ton Vriezen