Begroting Montferland: duidelijke en volledige informatie

Door Els Rutting op 12 oktober 2018

Op 8 november vindt de behandeling van de begroting 2019 plaats in de zogenaamde ‘begrotingsraad’. Het college van CDA-LBM-VVD-D66 stelt daarin voor een miljoen euro te bezuinigen op het sociaal domein. De invulling van die 1 miljoen zou pas in de gemeenteraad van december worden behandeld. Tenminste, dat kregen we informeel te horen tijdens een informatieve presentatie over de begroting. Wij vinden dit niet correct! En bovendien, niet transparant.

Hoe wij over de bezuinigingsvoorstellen denken, kun je zien in mijn eerste filmpje over de mantelzorgers en mijn tweede filmpje over bezuinigingen bij seniorenverenigingen.

De manier van handelen van het college door eerst te bezuinigen en dat pas later in te vullen, vinden wij niet goed. Dat heb ik verwoord in mijn derde filmpje. Hierdoor ontneem je ook de inwoners om daarover mee te praten in de Begrotingsraad. Daarom heb ik het college vragen gesteld, met het doel alsnog alle financieel-gerelateerde punten in de Begrotingsraad te behandelen. De vraagstelling vind je hier: PvdA artikel 42vragen begroting 2019

Wat ons betreft wordt er niet op het sociaal domein bezuinigd, maar op andere onderdelen. Bovendien is het meerjarenperspectief zó gunstig, dat je je moet afvragen of er überhaupt zo zwaar bezuinigd moet worden. Wordt vervolgd in het vierde filmpje.