Vóór de fusie, maar niet ten koste van 1,5 miljoen

Door Els Rutting op 3 april 2019

Natuurlijk is sport belangrijk en heeft het invloed op gezond zijn. En natuurlijk moet de gemeente daaraan bijdragen. Alleen vinden wij dat je een keus moet kunnen maken in de afweging waar je het geld aan uit wilt geven. Moet het naar de fusie van de voetbalverenigingen, naar de zorg, naar het herinrichten van een centrum, naar het open houden van een zwembad? En deze keuzes maken horen thuis in de discussie bij de jaarlijkse kadernota waar elke partij kan vertellen waar het geld naar toe zou moeten gaan en waar het college een begroting op maakt. Met andere woorden, er kan dan een afweging gemaakt worden. Dat kon nu niet. Het was met het voorstel instemmen of niet. Als PvdA zitten we nog steeds in de maag met het voornemen van het college om 1 miljoen te bezuinigen op het sociale domein. We krijgen geld van de overheid voor de zorg,  maar dat is veel te weinig om de kosten te dekken en er moet dus geld bij van de inwoners. Dat wil het college niet, zij kiezen voor: budget neutraal. Dat wil zeggen dat alleen het geld dat we krijgen van de rijksoverheid ingezet gaat worden en niet aangevuld met gemeentegeld van onze eigen burgers. Als de gemeenteraad die keus blijft maken om in meerderheid de bezuiniging op het sociale domein door te zetten en niet op andere onderwerpen minder uit wil geven of te schrappen om de meerkosten voor de zorg op te vangen, dan betekent dit dat de mensen minder thuiszorg krijgen, het mantelzorg- complement  afgeschaft gaat worden etcetera. Zo zou ik er nog een paar kunnen noemen. In te stemmen op voorhand met het extra geld voor de fusie zonder de afweging in het geheel van alles waar we als Raad voor verantwoordelijk zijn, vinden wij niet kunnen. Onze financiële positie als gemeente is matig volgens de provincie en onze burgers zijn zwaarder belast volgens die zelfde provincie. Dat maakt dat we goed moeten nadenken waar het geld maar toe zal gaan. Zonder die afwegingsmogelijkheid, hebben we er voor gekozen om niet op voorhand nu al meer dan 1.5 miljoen euro uit te geven aan de voetbalfusie.