Wethouder in verkiezingstijd

Door Ingrid Wolsing op 9 maart 2018

We zitten volop in de verkiezingstijd of eigenlijk moet ik zeggen verkiezingsstrijd. En dat maakt dat ik twee rollen heb: wethouder en lijsttrekker.

wandelen met statushouders
Gisteren ben ik als wethouder op pad geweest om samen met een aantal vrouwelijke statushouders mee te lopen met de gemengde wandelgroep. Een hele leuke, laagdrempelige activiteit, die vanuit de gemeente is opgezet. Op initiatief van mij, omdat ik me zorgen maak over deze vrouwen. De mannen worden als eerste op traject naar werk/vrijwilligerswerk gezet en dat betekent dat de vrouwen toch meer aan huis gekluisterd zijn. Vandaar deze activiteit. Ook gisteren hoorde ik weer verhalen over oorlog en trauma’s die schrijnend en verdrietig zijn. Jonge gezinnen die gevlucht zijn en hier weer een nieuw bestaan moeten opbouwen en tegelijktijdig weten dat hun ouders nog in dat oorlogsgebied zitten. Vreselijk. Gelukkig hoorde ik van twee vrouwen dat het met hun kinderen goed gaat op school en dat ze al heel goed Nederlands kunnen. En dat er volop toekomstplannen zijn.

masterplan Didam
Direct na de wandeling had ik, in mijn rol als lijsttrekker, een gesprek met de heer Godschalk van de Stichting Burgers Eerst. De PvdA had een mailtje van hem gekregen over het masterplan Didam. Hij was benieuwd naar ons standpunt inzake het masterplan. Tijdens dat gesprek heeft meneer Godschalk de bezwaren van de Stichting ten opzichte van het plan verteld. Daarbij ging het om juridische aspecten, de invulling van het plan en vooral het feit dat de bewoners onvoldoende waren betrokken bij het plan dat door de gemeenteraad is vastgesteld. Voor wat betreft dat laatste moet ik hem gelijk geven. Ik merk toch de nodige onrust over het plan en niet altijd is degene die het niet eens is met het plan goed geïnformeerd.
Als PvdA Montferland vinden wij het belangrijk dat inwoners in een heel vroeg stadium worden betrokken bij de planvorming. Dit om een goed draagvlak te krijgen, maar ook en vooral, om betere plannen te krijgen. Goede ideeën komen vaak van de mensen die de hele dag in deze omgeving wonen en werken. We zullen een pas op de plaats kunnen maken, om eerst samen een zorgvuldig traject uit te zetten, waarin inwoners, ondernemers en verenigingen hun inbreng kunnen leveren op de plannen. De resultaten leggen we naast het huidige (vlekken)plan. Vervolgens is de gemeenteraad weer aan zet om het aangepaste masterplan vast te stellen. Naar mijn idee moet dit binnen enkele maanden kunnen, zodat de aanpassing van het Diemse centrum niet te lang op zich laat wachten. Want dat er iets moet gebeuren is duidelijk!

Ingrid Wolsing

Ingrid Wolsing

Woont: In Didam   Dit ben ik: Ik ben vanaf mijn studententijd (en dat is al weer heel lang geleden) politiek actief. Enkele jaren na mijn studie ben ik weer in Didam gaan wonen en wilde ik mij met de gemeentelijke politiek bezig houden. Ik ben toen lid geworden van de PvdA omdat dat de

Meer over Ingrid Wolsing