Oppositie steunt SSK; coalitie laat het afweten!

Door Ingrid Wolsing op 8 juli 2018

Tijdens de laatste raadsvergadering voor de zomer heeft de oppositie (Lijst Groot Montferland en PvdA) een motie over Meulenvelden en de SSK ingediend. Een motie ter ondersteuning van de Stichting Seniorenkontakt (SSK) Didam en de omvorming van de begane grond van Meulenvelden.

Het was erg teleurstellend te moeten constateren dat de oppositie (CDA, LBM, VVD en D66) tegen stemde. Argumenten waren: een broedende kip moet je niet storen en we wachten eerst de ontwikkelingen af. De oproep van de 500 ondertekenaars van de petitie die op 26 mei werd afgegeven aan wethouder Sinderdinck (LBM), werd hiermee totaal genegeerd. Onbegrijpelijk!

 

Meulenvelden is ruim tien jaar geleden geopend. Toentertijd, en nog steeds, was het een landelijk voorbeeld voor de integratie van wonen, zorg en welzijn. Nu, heel wat jaren na de opening, moeten we constateren dat wonen en zorg goed zijn vormgegeven en daar kunnen we terecht trots op zijn.

De welzijnscomponent is veel minder goed ontwikkeld. En ondanks diverse pogingen om dit nieuw leven in te blazen is dat tot op heden nog niet echt goed gelukt. De begane grond, de zogenaamde Plint, is een grote ruimte die onvoldoende gebruikt wordt, niet uitnodigend is en een saaie uitstraling heeft. Een klein deel van de Plint wordt gebruikt door de Stichting Seniorenkontakt Didam eo, de SSK. Zij hebben daar hun soos- en biljartactiviteiten in een vaste ruimte. Zoals bekend heeft de SSK, vanwege de bezuinigingen op hun budget, de huur van die ruimte per 1-1-2019 moeten opzeggen.

Op initiatief van Plavei zijn de SSK, Welcom, de Bibliotheek en Liemerije met elkaar in gesprek gegaan om te komen tot een herinrichting van de Plint. Ook de gemeente is hierbij betrokken. Aanvankelijk was het de bedoeling dat er voor 1 juli van dit jaar duidelijkheid zou zijn over de herinrichting en de SSK in dat geheel. Dat is echter niet gelukt. Er wordt wel gewerkt aan een intentieverklaring, maar dat is nog lang geen concreet voorstel. Het bestuur van de SSK heeft al een aantal keren aangegeven dat, als er geen andere oplossing komt, ze hun activiteiten zullen stopzetten. Daarbij werd als deadline 1 juli van dit jaar genoemd.

Onlangs, 26 mei, is er een petitie aan de wethouder ingediend met 500 handtekeningen voor het behoud van de activiteiten van de SSK in Meulenvelden.

Voor de indieners van de motie zijn twee zaken van belang:

  1. We willen de partners van de herontwikkeling van de Plint duidelijk maken dat we als gemeenteraad de ontwikkelingen die in gang zijn gebracht van harte ondersteunen. De Plint van Meulenvelden moet een bruisend hart in het centrum van Didam worden. En willen daarom het College oproepen om hier actief in te participeren en mede de kar te trekken.
  2. Het bestuur van de SSK duidelijk maken dat wij hun activiteiten in Meulenvelden erg belangrijk vinden. Zeker in het belang van het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen. En willen het College oproepen om, als dat nodig is, de SSK financieel te ondersteunen totdat ze een nieuwe plek in Meulenvelden hebben.

De motie werd alleen ondersteund door de Lijst Groot Montferland en PvdA. Het CDA, de VVD, LBM en D66 stemden tegen de motie.

En op zo’n moment baal ik dat we in de oppositie zitten.

Ingrid Wolsing

Ingrid Wolsing

Woont: In Didam   Dit ben ik: Ik ben vanaf mijn studententijd (en dat is al weer heel lang geleden) politiek actief. Enkele jaren na mijn studie ben ik weer in Didam gaan wonen en wilde ik mij met de gemeentelijke politiek bezig houden. Ik ben toen lid geworden van de PvdA omdat dat de

Meer over Ingrid Wolsing