Samen

Door Ingrid Wolsing op 24 januari 2018

Samen. Dat is de titel van ons verkiezingsprogramma. Het programma beschrijft de punten die wij in de komende vier jaar willen waarmaken. Daarin staat voorop dat wij dat samen willen doen. Samen met jou als inwoner. Samen met jou als bedrijf in onze gemeente. Samen met de bezoekers en toeristen in ons mooie Montferland. Samen met andere raadsleden die op 21 maart gekozen worden.

We hebben daarbij een aantal speerpunten. De wijze waarop de gemeente richting de burger communiceert kan en moet beter. Het is op dit moment te vaak eenrichtingsverkeer. We communiceren een boodschap en daar blijft het dan bij. Maar we moeten de mensen uit de dorpen en wijken mee laten praten om betere plannen te krijgen. Dat kan alleen als de mensen betrokken worden. Alleen als we met elkaar in gesprek komen, kunnen we maatwerk leveren. Daar gaan wij voor.
Een tweede onderwerp waar wij voor gaan is Noaberschap 2.0. Wij vinden dat je in de kernen en wijken de component leefbaarheid niet mag vergeten. Er zijn veel eenzame mensen en overbelaste mantelzorgers. Gelukkig zijn er her en der al veel goede plannen in ontwikkeling. Wij willen deze lokale initiatieven verbinden met professionele voorzieningen. Met als doel de lokale voorzieningen te behouden en waar mogelijk te versterken. Samen kom je tot betere voorzieningen.

Het gehele verkiezingsprogramma is na te lezen via Samen-PvdA montferland.11012018

Bekijk ook hier onze standpunten.

 

Ingrid Wolsing

Ingrid Wolsing

Woont: In Didam   Dit ben ik: Ik ben vanaf mijn studententijd (en dat is al weer heel lang geleden) politiek actief. Enkele jaren na mijn studie ben ik weer in Didam gaan wonen en wilde ik mij met de gemeentelijke politiek bezig houden. Ik ben toen lid geworden van de PvdA omdat dat de

Meer over Ingrid Wolsing